Close

Sport

Mental and fysical fitness for Equestrian  

Riderfitness by PositieV. More than fitness!!

The equestrian instructor looking for innovation in equestrian. You seek training methods to improve the mental and physical condition of the rider. Your core-stability will increase to professional level. You are curious about an approach to increase the motivation of the rider. We give you instruments for improving by breathing, focus and balance. You know how to focus and work effectively with rider and horse.

 

Meer succes en plezier met golf op andere gedachten.

Hoe word ik mijn eigen mental coach?

Golfsport is een samenspel tussen lichaam en geest. Met “positiev golf” kom je zowel fysiek als mentaal in beweging. Je krijgt inzicht en je ervaart welke veranderingen dat teweeg brengt. Vervolgens ben je in staat patronen te doorbreken en bewust keuzes te maken. Tijdens dit mentale golfuitstapje krijgt u ervaringen mee die uw succes in het golfspel vergroten.

Golf is the closest game to the game we call life. You get bad breaks from good shots; you get good breaks from bad shots – but you have to play the ball where it lies.
– Bobby Jones

Op de positiev golfbaan maakt u kennis met de facetten van golf en de effecten hiervan op gedrag en (persoonlijk) leiderschap. U herkent uw voorkeursgedrag in de baan en de betekenis hiervan voor het spel.
U ontdekt welke van uw gedragspatronen goed werken en welke u eventueel in de weg zitten. U ervaart het belang van doelen. Ook de aspecten feedback en timemanagement krijgen aandacht.

In de management literatuur wordt gesproken over leiderschap van de toekomst. Leiderschap van de 21e eeuw is gebaseerd op passie , vertrouwen en innerlijke kracht De tijd van handelen uit angst, weerstand en controle is voorbij. We zijn nu in de tijd aangekomen om te leven en werken vanuit passie, vertrouwen en je innerlijke kracht. Golf heeft de potentie voor persoonlijke groei, waarbij je succes creëert en manifesteert. Met golf kunnen mensen hun eigen kracht (her)ontdekken. We maken je dan ook bewust van jouw eigen mogelijkheden en de manier waarop je die kunt inzetten voor een succesvoller golfspel, op zakelijk gebied en in het privé leven.

“Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. 

Als leider vervul je nog een groot aantal andere functies en/of rollen (zowel in werk als privé). Een goede work-life balance wordt hierdoor steeds belangrijker.

Ontspannen, relaxen en uit de hektiek zijn van het “werk” zijn voor velen een reden om te golfen. Maar om prettig en succesvol te golfen is ontspannen een voorwaarde. Hoe stuur ik mezelf daarbij? Hoe stuur en ontspan ik  in mijn werk en wat betekent dat voor mijn golfspel. Hoe doe ik dat tijdens mijn golfspel en wat kan ik daarvan gebruiken in mijn werk. Het doel van dit mentale golfuitje is het vergroten van succes en plezier.

Confusius zegt: “Fouten hebben en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben” en “Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen”. 

John’s kennis en ervaring voor mentaal golf:

Als trainer/ coach van managementteams heb ik het golfspel als een verrijking ervaren. Golf bleek een metafoor voor het leven. Met alle ervaring die ik de afgelopen 30 jaar heb opgedaan in verschillende functies heb ik dit concept ontwikkeld. Dit  concept is een samenspel van ideeën,ervaringen en kennis dat wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Visie op mentaal golf

Het gaat om het creëren van bewustwording. U ervaart de invloed van gedachten en het onbewuste op  de werking van het lichaam, zodat de motivatie vergroot wordt om mentale vaardigheden te oefenen. Het is niet alleen truckjes leren. Mentaal golf is een onderdeel van de niet te scheiden maar wel te onderscheiden aspecten van golf. De aspecten techniek, fysiek, mentaal, en tactiek.

De trainer van mentale vaardigheden is geen adviseur, maar de trainer die de deelnemers zo begeleidt dat de deelnemer leert de eigen coach van de mentale aspecten van golf te worden.

De golfer bepaalt het resultaat, de trainer creëert de leeromgeving. De golfer gaat op deze wijze het succes en plezier ervaren van de eigen verantwoordelijkheid voor succes en plezier.

Visie op mentaal golf bij verschillende doelgroepen.

Competitiesport. Winnen. Het plezier van deze groep is nauw verbonden met de prestatie. Trainen van de mentale vaardigheden is voor deze groep net zo belangrijk als het trainen van de technische en tactische vaardigheid. Het doel is dat de mentale sterkte een stabiele factor in het golf is geworden.

Voor beginners, hoge handicappers en (net)gvb-ers. Gezelligheid , Het plezier van deze groep is nauw verbonden met het samen met anderen een vergelijkbare beleving doormaken. Het doel is dat er veel positieve belevingsmomenten tijdens het golf zijn.

Bedrijfsleden. Vertaling naar je bedrijf. Ontspannen zijn en uit de hektiek blijven van het “werk” is voor velen een reden om te golfen. Het doel is voor hen dat er bewustwording ontstaat over de eigen verantwoordelijkheid voor succes en plezier.

De thema’s van mentaal golf

  • Omgaan met druk en spanning
  • Pre en Post  shot routine
  • Focus en afleiders
  • Aandachtstraining
  • Visualisatie
  • Doelen stellen
  • Emotiemanagement
  • Positieve zelfspraak
  • Team invloeden

Teamleden coachen en feedback