Close

Missie Positiev

PositieV is partner met meerwaarde voor mensen en organisaties, die latente talenten doet bewegen, waardoor persoonlijk leiderschap en vertrouwen wordt vergroot.

Waarden:

PositieV laat posities innemen, waardoor vertrouwen groeit. PositieV geeft aandacht aan de drijfveren en beweegredenen van mens en organisatie, zodat werken een waardevolle betekenis heeft en een echte belevenis is.

Positiev heeft de ambitie om het vertrouwen van mensen te vergroten. Door het bewust gebruiken van de prikkels van je zintuigen wordt de positie van persoonlijk leiderschap ingenomen. Verantwoordelijkheid voelen, verantwoordelijkheid zien, en verantwoordelijkheid horen. Door communicatie maak je jouw relatie met de omgeving duidelijk. Non- verbaal en verbaal geef je signalen af, waardoor jij via getoond gedrag je omgeving stimuleert. Welke zintuiglijke ervaring geef je door? En hoe bewust doe je dat? Maar ook welke zintuiglijke ervaring ontvang je? En hoe bewust doe je dat?

Visie :

PositieV staat de waarden Vrijheid, Vrolijkheid en Verantwoordelijkheid. Leven met Willen en Moed.

PostieV gelooft in de leerbaarheid van menselijk gedrag. De spanning die bewust gevoeld wordt tussen huidig en gewenst gedrag , maakt een verandering mogelijk. De beperking ligt slechts in de aard/het talent, de genen van het beestje.

Het besef dat je van elke verandering in de omgeving  bewust werd door een prikkel van je zintuigen, geeft je de mogelijkheid sturing te geven aan je gedrag. Welk gedrag zie je, hoor je, en zou je graag aan de omgeving willen laten merken? Welk resultaat hoop je te bereiken met je gedrag? En hoe deed je in het verleden, toen je ook geprikkeld werd? De mate van prikkeling en je ontvankelijkheid voor de prikkel maakt je gedrag voorspelbaar. Veel van jezelf en een beetje van de omgeving. Een beetje moed en heel veel willen!!

Welke vaardigheden heb je ingezet? Welke overtuiging of gedachten werkten mee en welke werkten richting ongewenst gedrag? Deed je zoals je wil zijn of deed je zoals van je werd verwacht? Aan verwachtingen van een ander willen voldoen is niet willen maar moeten. En moeten is niet willen, maar gebrek aan moed!

Door jouw filter van waarden en overtuigingen,(=oordelend)
Langs het filter van emoties en gevoelens (waarderend Oja of oje)
Via ontwikkelde competenties en vaardigheden, op de basis van eigen DNA
Reactie zichtbaar in gedrag

Mijn aanpak gaat leiden tot een vergroot vertrouwen op een goede afloop.

Voor wie?
Positiev is je partner en verandercoach, die helpt bij het streven naar de idealen van mensen en organisaties.